PRZEGLĄD JASEŁKOWY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH! PRZASNYSZ 2014

Odsłony: 5414

Spis treści

 

 


REGULAMIN

II MIEJSKO-POWIATOWEGO PRZEGLĄDU JASEŁEK

21 styczeń 2014 r.

ORGANIZATOR

Miejski Dom Kultury

im. Stanisława Ostoi - Kotkowskiego

ul. 3 Maja 16

06-300 Przasnysz

tel./fax (029) 752-32-20

CEL PRZEGLĄDU

 1. Konfrontacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu powiatu i miasta Przasnysza.
 2. Popularyzacja zespołowych form teatralnych, ich walorów wychowawczych i artystycznych.
 3. Wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie pracy z zespołami.
 4. Promocja twórczości teatralnej z powiatu przasnyskiego i miasta Przasnysza.

UCZESTNICY

Zespoły teatralne działające w szkołach podstawowych z powiatu przasnyskiego i Przasnysza.

KATEGORIA WIEKOWA

 1. Szkoły podstawowe, grupy klas 0-III, IV-VI.

TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU

Przegląd odbędzie się 21 STYCZNIA 2014r . w godzinach 10.00 – 15.00 w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, przegląd zostanie rozłożony na kilka dni. Placówki zostaną poinformowane o terminie występu.

OCENA I NAGRODY

 1. Jury oceniając zespoły będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

· Dobór repertuaru teatralnego i muzycznego

· Kompozycja sceniczna

· Technika wykonania, charakter spektaklu

· Zgodność ruchu, muzyki i tekstu

· Dobór i estetykę kostiumów oraz rekwizytów

· Ogólny wyraz artystyczny

· Wartości wychowawcze

 1. Jury przyznaje dwa pierwsze miejsca w kategorii: szkoły podstawowe 0-III, IV-VI.
 2. Jury może przyznać wyróżnienia.
 3. Wszystkie grupy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
 4. Kartę zgłoszenia należy przesłać do MDK w Przasnyszu w nieprzekraczalnym terminie do 8stycznia 2014r.

Informacje o przeglądzie będą rozsyłane do wszystkich przedszkoli oraz szkół podstawowych na terenie powiatu i miasta Przasnysza.

PRZEPISY TECHNICZNE

 1. Wpisowe za uczestnictwo w Przeglądzie – 15 zł od grupy, płatne w sekretariacie MDK (wydajemy faktury).
 2. Oświetlenie i scenografia są stałe (można wykorzystać własne ruchome elementy scenograficzne oraz rekwizyty).
 3. Grupy występują we własnych kostiumach.
 4. Jeśli grupa wykorzystuje podkład muzyczny zobowiązana jest do opisania płyty CD, a osoba upoważniona musi współpracować z akustykiem..
 5. Grupa powinna posiadać odpowiednią ilość opiekunów gwarantującą bezpieczeństwo uczestników oraz sprawne przygotowanie spektaklu i jego przebieg.

Osoba odpowiedzialna: Edyta Przybysławska- Herman – Tel. 511926514.


KARTA POBIERANA Z FUNKCJI. ZAZNACZ.KOPIUJ.WKLEJ

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

„II Przegląd Jasełkowy”

1. NAZWA ZESPOŁU, KLASA:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2. ADRES SZKOŁY- PLACÓWKI: …………………………………………..

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………TEL:………………………….

3. OPIEKUN; IMIĘ I NAZWISKO, TELEFON:

………………………………………………………………………………….

4. TYTUŁ PRZEDSTAWIENIA ORAZ CZAS JEGO TRWANIA:

. …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

……………………………….. …………………………..

PIECZĘĆ INSTYTUCJI DELEGUJĄCEJ PODPIS UCZESTNIKA

ORAZ PODPIS DYREKTORA (OPIEKUNA GRUPY)