PRZEGLĄD JASEŁKOWY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH! PRZASNYSZ 2014

Odsłony: 5412

Spis treści

KARTA POBIERANA Z FUNKCJI. ZAZNACZ.KOPIUJ.WKLEJ

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

„II Przegląd Jasełkowy”

1. NAZWA ZESPOŁU, KLASA:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2. ADRES SZKOŁY- PLACÓWKI: …………………………………………..

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………TEL:………………………….

3. OPIEKUN; IMIĘ I NAZWISKO, TELEFON:

………………………………………………………………………………….

4. TYTUŁ PRZEDSTAWIENIA ORAZ CZAS JEGO TRWANIA:

. …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

……………………………….. …………………………..

PIECZĘĆ INSTYTUCJI DELEGUJĄCEJ PODPIS UCZESTNIKA

ORAZ PODPIS DYREKTORA (OPIEKUNA GRUPY)