KONKURS WOKALNY.

Odsłony: 2207

 

 

PRZEGLĄD WOKALNY w 65 rocznicę urodzin Anny Jantar

PRZASNYSZ 2015

I. ORGANIZATORZY

  • Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

ul. 3 Maja 16

06-300 Przasnysz

Sekretariat: Tel/fax (0-29) 752 32 20

II. UCZESTNICY PRZEGLĄDU

  • Młodzież ze szkół podstawowych IV-VI
  • Młodzież gimnazjalna
  • Młodzież ze Szkół Ponadgimnazjalnych

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest zgłoszenie kandydata na odpowiednim formularzu Karty Zgłoszeniowej do dnia 16.05.2015r. Kartę należy złożyć osobiście w sekretariacie MDK lub przesłać listownie bądź faksem (dane powyżej). Przegląd wokalny jest konkursem jednoetapowym, dlatego wszystkich uczestników zarówno z Przasnysza, gminy oraz powiatu obowiązuje jeden termin. (Placówki gminne oraz powiatowe proszone są o rozpropagowanie Festiwalu na swoim terenie, za co z góry dziękujemy)

Każda szkoła może zgłosić 3 kandydatów w każdej z kategorii wiekowej. Organizator nie przewiduje udziału duetów ani grup ze względów technicznych oraz organizacyjnych. Dojazd uczestników na konkurs na koszt własny lub placówki delegującej.

W razie dużej liczby uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do podzielenia konkursu na etapy, o czym w razie konieczności poinformuje szkoły.

Przegląd odbędzie się 20.05.2015r. na Sali widowiskowej MDK o godz. 10.00

IV. REPERTUAR

1. Dotyczy wszystkich eliminacji:

  • Wszyscy uczestnicy prezentują jedną dowolnie wybraną piosenkę. (mile widziane utwory Anny Jantar- nie dotyczy klas IV-VI) Wymagany podkład na płycie CD w formacie audio. Organizator zapewnia odpowiednie nagłośnienie oraz mikrofon dla uczestników.

V. KRYTERIA OCENY

  • dobór repertuaru
  • interpretacja utworu
  • przekaz emocjonalny
  • ogólny wyraz artystyczny

VI. NAGRODY

Nagrody zapewnia Organizator

VII. KONTAKT

Sekretariat: (0-29) 752 32 20

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!