Procedury obsługi żądań podmiotów danych

Odsłony: 1201

Procedury obsługi żądań podmiotów danych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Motyw 59 RODO

Należy przewidzieć procedury ułatwiające osobie, której dane dotyczą, wykonywanie praw przysługujących jej na mocy niniejszego rozporządzenia, w tym mechanizmy żądania – i gdy ma to zastosowanie bezpłatnego uzyskiwania – w szczególności dostępu do danych osobowych i ich sprostowania lub usunięcia oraz możliwości wykonywania prawa do sprzeciwu. Administrator powinien zapewnić możliwość wnoszenia odnośnych żądań także drogą elektroniczną, w szczególności gdy dane osobowe są przetwarzane drogą elektroniczną. Administrator powinien być zobowiązany udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie miesiąca, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny.”

Procedura obsługi żądań podmiotów danych

 1. Zgodnie z Motywem 59 RODO należy przewidzieć procedury ułatwiające osobie, której dane dotyczą, wykonywanie praw przysługujących jej na mocy rozporządzenia RODO.

 2. Administrator zapewnia możliwość wykonania praw podmiotu, które wskazane są w artykułach od 15 do 22 RODO, tj.

  1. Prawo dostępu do danych osobowych

  2. Prawo do sprostowania/uzupełnienia danych osobowych

  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

  5. Prawo do przenoszenia danych

  6. Prawo do sprzeciwu

 3. Administrator wskazuje formy możliwości kontaktu w sprawie zgłaszania żądań a także wniosków o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

  1. Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. Osobiście w siedzibie administratora tj. 06-300 Przasnysz, ul. 3 Maja 16

  3. Listownie na adres siedziby firmy wskazany powyżej.