Cennik opłat i regulamin uczestnika Ogniska Muzycznego

Odsłony: 2288

Regulamin Ogniska Muzycznego Miejskiego Domu Kultury

im. Stanisława Ostoi – Kotkowskiego w Przasnyszu

 

1. Opłaty miesięczne za naukę w Ognisku Muzycznym wynoszą 100 zł za 4 godziny w miesiącu. Należność za naukę prosimy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca.

2. Zwalnia się ucznia z części opłat, gdy przedstawi on zwolnienie lekarskie. Wszystkie inne nieobecności ucznia są płatne. Brak lekcji z winy MDK, będzie podstawą do zmniejszenia opłat, o ile instruktor nie odpracuje lekcji.

3. Ze względu na trudności w terminowym opłacaniu nauki w czerwcu, żeby przystąpić do rocznego egzaminu, należy wcześniej opłacić lekcje – przed przystąpieniem do egzaminu.

4. Opłata egzaminacyjna (czerwiec) wynosi 10 zł. w tym: koszt pracy egzaminatorów z Państwowej Szkoły Muzycznej w Mławie, druk świadectwa. Egzaminy będą organizowane jak w latach ubiegłych 2 razy w ciągu roku.

5. Bezpłatne umuzykalnienie, teoria muzyki dla wszystkich uczniów.

 

 

 

 

 

Obowiązuje od 05.10.2015 r.