Cennik opłat i regulamin uczestnika kół zainteresowań i zespołów

Odsłony: 2250

Cennik i regulamin uczestnika kół zainteresowań i zespołów

Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu

Uczestnik koła zainteresowań i zespołów ma prawo:

1. Uczestniczyć w kole w Miejskim Domu Kultury zgodnie ze swoimi artystycznymi zainteresowaniami.

2. Rozwijać zdolności pod kierunkiem instruktora Miejskiego Domu Kultury.

3. Otrzymywać pomoc merytoryczną w doskonaleniu warsztatowym w postaci udziału w warsztatach, przeglądach, festiwalach.

4. Nieodpłatnie uczestniczyć w spektaklach, festiwalach odbywających się w Miejskim Domu Kultury.

5. Prezentować swoje umiejętności podczas spektakli, imprez artystycznych w Przasnyszu i poza nim.

6. Wnosić skargi i zażalenia na pracę Instruktorów do Dyrektora Miejskiego Domu Kultury.

7. Zgłaszać wszelkie sugestie i pomysły dotyczące doskonalenia sposobów oraz metod prowadzenia zajęć lub prób do Instruktorów i Dyrektora Miejskiego Domu Kultury

8. Współuczestniczyć czynnie - zgłaszać pomysły, sugestie przy tworzeniu scenariuszy imprez i spektakli.

Uczestnik koła zainteresowań i zespołów ma obowiązek:

1. Systematycznego uczestniczenia w zajęciach.

2. Powiadamiania o nieobecności na zajęciach oraz ich usprawiedliwienia, szczególnie dotyczy to zespołów muzycznych, teatralnych, wokalnych.

3. Regularnego - do 10 każdego miesiąca, wnoszenia comiesięcznych opłat w kwocie:

- 10 zł. każdy członek koła zainteresowań

- 10 zł. każdy członek zespołu muzycznego

4. Reprezentowanie Placówki podczas imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury.

 

Obowiązuje od 05.10.2015 r.