III POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ PRZASNYSZ 2016

Odsłony: 2248

III POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ PRZASNYSZ 2016


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W FESTIWALU PIOSENKI DZIECIĘCEJ!

1.Cele konkursu:

a) promowanie dziecięcej działalności estradowej

b) popularyzacja repertuaru dziecięcego ze szczególnym uwzględnieniem walorów artystycznych i  wychowawczych wykonywanych piosenek.

c) wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie  umuzykalnienia dzieci.

d) przegląd dorobku artystycznego dzieci śpiewających w placówkach  szkół podstawowych  oraz wychowania przedszkolnego.

2.ORGANIZATOR

Miejski Dom  Kultury w Przasnyszu ul. 3 Maja 16 06-300 Przasnysz                           Sekretariat:Tel/fax (0-29) 752 32 20

3. UCZESTNICY FESTIWALU

Festiwal jest adresowany do dzieci z placówek przedszkolnych oraz szkół podstawowych z terenu miasta Przasnysz, gminy oraz powiatu

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest zgłoszenie kandydata na odpowiednim formularzu Karty Zgłoszeniowej do dnia 20.04.2016 r. Kartę należy złożyć osobiście w sekretariacie MDK lub przesłać listownie bądź faksem (dane powyżej).
 • Każda placówka może zgłosić max.2 podmioty wykonawcze ( solistów lub zespoły wokalne do 6 osób ). Dojazd uczestników na Festiwal piosenki dziecięcej na koszt własny lub placówki delegującej.
 • W przypadku dużego zainteresowania Festiwalem Piosenki Dziecięcej i dużej liczby zgłoszonych uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do podzielenia konkursu na etapy, o czym w razie konieczności poinformuje zainteresowane placówki)

4.REGULAMIN KONKURSU

 • Festiwal odbędzie się 26.04.2016 r. w Sali widowiskowej MDK o godz. 9:00 .
 • Każdy zgłoszony wykonawca prezentuje jedną piosenkę o tematyce dowolnej,   adekwatnej  do wieku wykonawcy.
 • Wykonawcy mogą posiłkować się podkładem muzycznym typu pół playback na płycie CD  w formacie audio lub  na nośniku pendrive w formacie mp3. Niedozwolone jest korzystanie z  podkładów muzycznych zawierających wgrane pełne linie wokalne, dopuszczalne nagrane chórki w przypadku solistów.
 • Organizator zapewnia odpowiednie nagłośnienie oraz mikrofony dla uczestników.
 • Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród nastąpi po zakończonej imprezie.

5. KRYTERIA OCENY

 • dobór repertuaru
 • interpretacja utworu
 • przekaz emocjonalny
 • ogólny wyraz artystyczny

6. NAGRODY

Nagrody zapewnia Organizator

7. KONTAKT

Sekretariat: (0-29) 752 32 20

 

 

PONIŻEJ KARTA ZGŁOSZENIA (pobieranie z funkcji ZAPISZ OBRAZEK)