Przegląd Keyboardzistów 2016

Odsłony: 2084

 

 

XVI MIEJSKO – POWIATOWY PRZEGLĄD KEYBOARDZISTÓW

PRZASNYSZ 2016

Organizatorem Przeglądu jest Miejski Dom Kultury

im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu

ul. 3 Maja 16, tel./fax 29/752-32-20

Przegląd jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Celem Przeglądu jest promocja utalentowanej artystycznie młodzieży grającej na elektronicznych instrumentach klawiszowych z Przasnysza i Powiatu przasnyskiego.

Założenie Organizacyjne

- promocja utalentowanej młodzieży

- integracja środowiska muzycznego

- konfrontacja osiągnięć

Regulamin Przeglądu

Uczestnicy Przeglądu będą oceniani w 3 kategoriach wiekowych:

a) uczniowie klas I – III

b) uczniowie klas IV – VI

c) uczniowie gimnazjum i szkół średnich

Repertuar

Uczestnik wykonuje 1  utwór muzyki rozrywkowej (z pamięci) Czas łącznie do 5 min.

Warunki uczestnictwa

W celu wzięcia udziału w Przeglądzie należy złożyć wypełnioną kartę w placówce kultury lub w szkole u nauczyciela.

Zwycięzcy eliminacji z terenu Powiatu Przasnysz są zgłaszani pisemnie (Karty Uczestnictwa) w terminie do 16.05.2016 r.

Z eliminacji może być zgłoszone nie więcej niż 3 osoby w każdej kategorii wiekowej.

Ocenie podlegać będzie

- dobór repertuaru

- stopień trudności

- ogólny wyraz artystyczny

Finał

Finału miejsko – powiatowego Przeglądu - 18.05.2016 r. godz. 9:00

Jury po wysłuchaniu prezentacji wyłoni laureatów w wymienionych wyżej kategoriach.

Jury

Komisję oceniającą powołuje Organizator.

Organizator zapewnia nagłośnienie oraz keyboard dla uczestników bez instrumentu.

Organizator zapewnia nagrody i upominki

Zgodnie z art.25 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Przeglądu jest Organizator.

Dane osobowe Uczestników Przeglądu

będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla organizacji Przeglądu

( w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Przeglądu, w tym ogłoszenia jego wyników , prezentacji wybranych prac, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) .

Uczestnik może w każdej chwili

uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając udział w Przeglądzie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Przeglądu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Przeglądzie.

Szczegółowych informacji udziela Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

tel. 29 / 752-32-20


PONIŻEJ KARTA ZGŁOSZENIA (pobieranie z funkcji ZAPISZ OBRAZEK)