Konkurs Recytatorski

Odsłony: 2006

 

 

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

W roku Henryka Sienkiewicza

I. ORGANIZATORZY

  • Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

ul. 3 Maja 16

06-300 Przasnysz

II. UCZESTNICY KONKURSU

  • Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie kandydata na odpowiednim formularzu Karty Zgłoszeniowej do dnia 2.06.2016r. Kartę należy złożyć w sekretariacie MDK.

Eliminacje szkolne organizują placówki, które później typują max. 3 uczestników w każdej kategorii wiekowej. (dojazd uczestników na finał konkursu na koszt własny)

Konkurs odbędzie się 7.06.2016r. w Sali widowiskowej MDK o godz. 9.00

IV. REPERTUAR

Wiersz lub fragment prozy. Proszę wziąć pod uwagę twórczość Henryka Sienkiewicza.

V. KRYTERIA OCENY

  • dobór repertuaru
  • interpretacja utworu
  • kultura mowy
  • ogólny wyraz artystyczny

VI. NAGRODY

Nagrody zapewnia Organizator

Zgodnie z art.25 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

Dane osobowe Uczestników Konkursu

będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla organizacji Konkursu

( w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym ogłoszenia jego wyników , prezentacji wybranych prac, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) .

Uczestnik może w każdej chwili

uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

VII. KONTAKT

Sekretariat: (0-29) 752 32 20

Osoba do kontaktu: Edyta Przybysławska, tel. 511- 926- 514

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

poniżej karta zgłoszeniowa