Sienkiewicz 2016

Odsłony: 2141

Regulamin konkursu recytatorskiego

 

Regulamin Konkursu Recytatorskiego

„Sienkiewicz 2016”

I.ORGANIZATOR

Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi- Kotkowskiego w Przasnyszu

ul. 3 maja 16; 06-300 Przasnysz                                    

 

II.UCZESTNICY

Konkurs recytatorski adresowany jest do uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu powiatu przasnyskiego. Szkoły podstawowe zgłaszają uczestników w dwóch kategoriach wiekowych: Klasy I-III oraz klasy IV-VI.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez poprawne wypełnienie Karty Zgłoszeniowej, którą należy dostarczyć do Sekretariatu MDK do dnia 24.11.2016r.

Każda ze szkół ma prawo zgłosić do konkursu max. po 3 uczestników z każdej kategorii wiekowej.

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 29.11.2016r. O GODZ.9.00 W MDK (sala widowiskowa).

MDK nie zwraca kosztów dojazdu na konkurs. Każda ze szkół organizuje transport uczestników we własnym zakresie.

IV. REPERTUAR

Konkurs recytatorski w roku 2016 poświęcony został sylwetce twórczej oraz dorobkowi literackiemu Henryka Sienkiewicza. W związku z powyższym należy wziąć pod uwagę dzieła autora jak i utwory odnoszące się do jego postaci i twórczości przy wyborze repertuaru do prezentacji. Nie jest to jednak wymóg dotyczący Szkół Podstawowych w kategorii klas I-III. Najmłodsi uczestnicy prezentować będą utwory o tematyce dowolnej. Pozostali uczestnicy proszeni są o przygotowanie dowolnego utworu: wiersza, fragmentu prozy, który:

- został napisany przez Henryka Sienkiewicza

- został poświęcony Henrykowi Sienkiewiczowi

- w sposób jednoznaczny traktuje o Sienkiewiczu i/lub jego twórczości.

V. KRYTERIA OCENY

Jury podczas oceny uczestników zwraca szczególną uwagę na:

- dobór repertuaru

- interpretację utworu

- kulturę mowy

- ogólny wyraz artystyczny

Uwaga!!! Kostiumy, rekwizyty, dodatkowa charakteryzacja nie będą miały wpływu na ocenę Jury. Oceniana będzie jedynie ustna prezentacja uczestników. 

VI. NAGRODY

Nagrody w postaci Statuetek oraz Dyplomów zapewnia Organizator

VII. KONTAKT

MDK Przasnysz- 29 752-32-20 Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.30.

Zgodnie z art.25 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

Dane osobowe Uczestników Konkursu

będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla organizacji Konkursu

( w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym ogłoszenia jego wyników , prezentacji wybranych prac, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej).

Uczestnik może w każdej chwili

uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Załączniki:
Pobierz plik (karta.jpg)karta.jpg[Zgłoszenie]59 kB