Odsłony: 982

Regulamin konkursu recytatorskiego

Read moreSienkiewicz 2016
Odsłony: 716

 

 

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

W roku Henryka Sienkiewicza

I. ORGANIZATORZY

 • Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

ul. 3 Maja 16

06-300 Przasnysz

II. UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie kandydata na odpowiednim formularzu Karty Zgłoszeniowej do dnia 2.06.2016r. Kartę należy złożyć w sekretariacie MDK.

Eliminacje szkolne organizują placówki, które później typują max. 3 uczestników w każdej kategorii wiekowej. (dojazd uczestników na finał konkursu na koszt własny)

Konkurs odbędzie się 7.06.2016r. w Sali widowiskowej MDK o godz. 9.00

IV. REPERTUAR

Wiersz lub fragment prozy. Proszę wziąć pod uwagę twórczość Henryka Sienkiewicza.

V. KRYTERIA OCENY

 • dobór repertuaru
 • interpretacja utworu
 • kultura mowy
 • ogólny wyraz artystyczny

VI. NAGRODY

Nagrody zapewnia Organizator

Zgodnie z art.25 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

Dane osobowe Uczestników Konkursu

będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla organizacji Konkursu

( w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym ogłoszenia jego wyników , prezentacji wybranych prac, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) .

Uczestnik może w każdej chwili

uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

VII. KONTAKT

Sekretariat: (0-29) 752 32 20

Osoba do kontaktu: Edyta Przybysławska, tel. 511- 926- 514

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

poniżej karta zgłoszeniowa

 

Read moreKonkurs Recytatorski
Odsłony: 1267

III POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ PRZASNYSZ 2016


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read moreIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ PRZASNYSZ 2016
Odsłony: 2771

 

 

MDK ZAPRASZA NA III MIEJSKO-POWIATOWY PRZEGLĄD JASEŁKOWY!

 


 

REGULAMIN

III MIEJSKO-POWIATOWEGO PRZEGLĄDU JASEŁEK

27.01.2016 r.

ORGANIZATOR

Miejski Dom Kultury

im. Stanisława Ostoi - Kotkowskiego

ul. 3 Maja 16

06-300 Przasnysz

tel./fax (029) 752-32-20

CEL PRZEGLĄDU

 1. Konfrontacja dorobku artystycznego dzieci z placówek oświatowych z terenu powiatu i miasta Przasnysza.
 2. Popularyzacja zespołowych form teatralnych, ich walorów wychowawczych i artystycznych.
 3. Wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie pracy z zespołami.
 4. Promocja twórczości teatralnej z powiatu przasnyskiego i miasta Przasnysza.

UCZESTNICY

Zespoły teatralne działające w szkołach podstawowych z powiatu przasnyskiego i Przasnysza.

KATEGORIA WIEKOWA

 1. Przedszkola i Szkoły podstawowe klasy 0-III

TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU

Przegląd odbędzie się 27.01.2016r . w godzinach 10.00 – 15.00 w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, przegląd zostanie rozłożony na kilka dni. Placówki zostaną poinformowane o terminie występu.

OCENA I NAGRODY

 1. Jury oceniając zespoły będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

· Dobór repertuaru teatralnego i muzycznego

· Kompozycja sceniczna

· Technika wykonania, charakter spektaklu

· Zgodność ruchu, muzyki i tekstu

· Dobór i estetykę kostiumów oraz rekwizytów

· Ogólny wyraz artystyczny

· Wartości wychowawcze

 1. Jury przyznaje jedno I miejsce w kategorii: Przedszkola i jedno I miejsce w kategorii Szkoły podstawowe.
 2. Jury może przyznać wyróżnienia.
 3. Wszystkie grupy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
 4. Kartę zgłoszenia należy przesłać do MDK w Przasnyszu w nieprzekraczalnym terminie do 22.01.2016r.

PRZEPISY TECHNICZNE

 1. W kategorii Przedszkola czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 35min. W kategorii Szkoły Podstawowe czas trwania spektaklu wynosi max. 45min.
 2. Oświetlenie i scenografia są stałe (można wykorzystać własne ruchome elementy scenograficzne oraz rekwizyty). Na scenie na białym ekranie zostanie wyświetlona scenografia w postaci stajenki. Jury nie będzie brało pod uwagę techniki, jakości oraz sposobu wykonania scenografii głównej, jedynie wartość i charakter wykorzystanych rekwizytów. Jeśli Przedszkole lub Szkoła decyduje się na „budowę” Szopki Betlejemskiej musi mieć na uwadze powyższe stwierdzenie. Za utrudnienia przepraszamy, jednak zważywszy na wiek uczestników chcielibyśmy skrócić czas oczekiwania małych artystów na występ. Stąd każda Placówka ma przydzielone 10min na zebranie rekwizytów ze sceny i max 15 na przygotowanie do występu.
 3. Grupy występują we własnych kostiumach.
 4. Jeśli grupa wykorzystuje podkład muzyczny zobowiązana jest do opisania płyty CD, a także wyznaczenia osoby, która w trakcie trwania spektaklu będzie współpracować z akustykiem.
 5. Grupa powinna posiadać odpowiednią ilość opiekunów gwarantującą bezpieczeństwo uczestników oraz sprawne przygotowanie spektaklu i jego przebieg.

Osoba odpowiedzialna: Edyta Przybysławska- tel. 511-926-514 

 

Odwiedzając naszą stronę zgadzasz się na wykorzystanie cookies i local storage.